Kunstforeningen Progres

Vores idégrundlag og historie

Billed: Galleri Progres i Horsens. Forside fra galleriets hjemmeside 2003-2011

Kunstforeningen er en selvstændig forening, som blev stiftet i 2005, og har sin historiske tilknytning til Galleri Progres i Horsens. Faste møder og arrangementer afholdes derfor i Horsens. Herudover kommer særarrangementer og ture rundt om i Danmark og i udlandet.

Kunstforeningen Progres opstod som en formaliseret udgave af "Galleriets Venner" - en støttekreds, som galleriet etablerede kort efter åbningen i 2003. Foreningens indholsmæssige fokus har således baggrund i den kunstneriske linie, som galleriet står for. 

Galleriet samarbejder udelukkende med anerkendte og professionelt arbejdende kunstnere. Disse udtrykker sig for flertallets vdkommendede i et poetisk formsprog og arbejder eksperimenterende/fabulerende med diverse teknikker og materialer. En intens forkærlighed for materialernes stoflighed og strukturer har således været karakteristik for mange af de kunstnere, som galleriet har udstillet gennem årene.

Drivkraften til at kunne udvikle og forny det personlige udtryk uden at skulle gå på kompromis - hverken med den kunstneriske seriøsitet eller med den faglige kunnen har været et fælles træk hos galleriets kunstnere. Det er de samme kvalitative træk, der præger de kunstneriske udfoldelser, som kunstforeningen fortsat fokuserer på i sine arrangementer.

 

Kunstforeningen Progres er derfor en aktiv forening, der:

- udfordrer medlemmernes syn på den moderne kunst

- tilbyder medlemmerne indsigt i den professionelle kunsts virkemidler

- arrangerer inspirerende foredrag

- skaber unikke kunstoplevelser gennem atelier- og udstillingsbesøg

- arrangerer interessante udflugter og kunstrejser

Læs om Galleri Progres, klik her: www.galleriprogres.dk

Forslag om opløsning af Kunstforeningen Progres


Fremsat af galleriets indehaver forud for den årlige generalforsamling i marts 2023


En personlig begrundelse - ud fra betragtninger om foreningens aktuelle vilkår og relevans.Lad mig indledningsvis gøre det klart, at forslaget på ingen måde skyldes planer om at lukke galleriet. Det vil naturligvis ske på et eller andet tidspunkt, men p.t. har det ingen aktualitet. Så selv om foreningen bliver opløst, vil det fortsat være mig en stor fornøjelse at tilbyde alle nuværende medlemmer nogle interessante udstillinger - og selvfølgelig en god handel, hvis man ser noget kunst, som man gerne vil eje.


Der er flere forskellige forhold, der for mig indikerer, at det nu vil være en hensigtsmæssig beslutning at opløse kunstforeningen. 

Alting forandrer sig over tid. Ikke blot os selv, vores psykiske og fysiske formåen, men også de omgivende vilkår, der kan gøre det relevant, at fortsætte eller afslutte et engagement. Derfor er jeg af den mening, at man bør stoppe, mens “legen” er god.

 

Med hensyn til kunstforeningen har “legen” heldigvis været rigtig god i nu snart 18 år. Så før jeg uddyber, hvorfor jeg anser det for passende at stoppe nu, kunne det måske være på sin plads med et tilbageblik og lidt historisk statistik i forhold til foreningens tilværelse.Foreningens start


Kunstforeningen Progres blev oprettet den 22. maj 2005 som en selvstændig forening med egne vedtægter og en valgt bestyrelse. Forud havde galleriet kort tid efter åbningen i 2003 etableret en støttekreds, kaldet Galleriets Venner. Galleriets kunstneriske linje og de arrangementer, som var blevet tilbudt støttekredsen, udgjorde også grundlaget for det indhold som kunstforeningen fremover tilbød sine medlemmer. Det vedtægtsbestemte formål fik derfor følgende ordlyd:


Foreningens formål er, i samarbejde med Galleri Progres, at tilbyde medlemmerne unikke kunstoplevelser i forbindelse med udstillinger, deltagelse i særarrangementer samt udvide muligheden for anskaffelse af kunst af galleriets tilknyttede kunstnere.


I modsætning til andre og mere traditionelle kunstforeninger profilerede Kunstforeningen Progres sig altså ved sin specifikke tilknytning til galleriet og den kunst, som vises her. Deraf foreningens navn.


I en p.r.-folder, der sidenhen skulle friste nye interesserede til at tegne medlemskab, blev formålet suppleret med følgende udsagn om, hvad man kunne vente sig:


Et medlemskab giver:

 

        • Rig mulighed for i hyggeligt samvær med andre kunstinteresserede at stifte bekendtskab med moderne dansk og international billedkunst af anerkendte kunstnere

    ….


En aktiv kunstforening, der: 


  - udfordrer dig på dit syn på moderne kunst
  - tilbyder dig indsigt i den professionelle kunsts virkemidler
  - arrangerer inspirerende foredrag
  - skaber unikke kunstoplevelser gennem atelier- og udstillingsbesøg

  - arrangerer interessante udflugter og kunstrejser 


Disse intentioner har gennem årene ligget til grund, når foreningens tilbud til medlemmerne skulle tilrettelægges. For eksempel har målene for foreningens udflugter ofte været besøg hos nogle af galleriets kunstnere eller i udstillinger af ekstraordinær kunstnerisk kvalitet.


Når jeg kikker bagud på de tilbud, som kunstforeningen har haft på programmet, vil det næppe overraske nogen, at jeg synes, at vi har indfriet intentionerne. Kvantitativt er det gennem årene f.eks. blevet til:


Lidt over 41 medlemsmøder (28 af disse inkl. foredrag - primært med udøvende kunstnere, men også kunstanmeldere og andre med særligt kendskab til kunstlivet). - 34 én-dags udflugter. - 17 rejser af to eller flere dages varighed. - 134 udloddede kunstværker (til en samlet salgsværdi på 296.340 kr.). - Bekendtskab med 90 forskellige kunstneres særlige udtryk gennem udstillinger i galleriet.


Selv om det altid har været en fornøjelse at realisere intentionerne med foreningen, er det nu blevet mærkbart vanskeligere. Dette mærkes bl.a. i forhold til følgende:


Foreningens medlemstal


Kunstforeningen Progres har aldrig været nogen stor forening. Medlemstallet har gennem årene typisk ligget et sted mellem 28 og 40 og er aktuelt 30. I bestyrelsen har vi ofte været usikre på, om der kunne påregnes tilstrækkelig deltagelse til de planlagte arrangementer., Ganske vist har deltagelsen til møderne generelt været rigtig god, men vi har jævnligt måttet konstatere, at det samme kun undtagelsesvis har været tilfældet, når vi tilbød én- eller flerdages-udflugter. Turene blev alligevel gennemført, selv om deltagelsen kke altid stod i rimeligt forhold til den forberedende indsats.


Der har naturligvis over årene været både tilgang og frafald i medlemsskaren, men på intet tidspunkt er det lykkedes os at tiltrække yngre aldersgrupper. Tværtimod har tilgangen ikke ændret ved den kendsgerning, at aldersgennemsnittet har været støt stigende. Det kan måske forklare, at der i visse henseender kan fornemmes en slags “mæthed” i foreningen.


Tilbuddenes relevans


Den tid vi lever i, har i stigende grad øget udbuddet af lettilgængelige og fristende oplevelser, som det kan være vanskeligt at hamle op med. Derfor er det blevet ganske svært at finde på “nye” engagerende tilbud med tilstrækkelig appel - som samtidig lever op til foreningens formål.

I den forbindelse har det nok også betydning, at galleriets kreds af faste kunstnere i dag er begrænset, og for de flestes vedkommende har været de samme i årevis (eller bosiddende i udlandet). Vi kan med andre ord dårligt blive ved med at gentage os selv, hvad angår indholdet i de tilbud, der har direkte relation til galleriet.


Det samme gør sig på sin vis også gældende med hensyn til udstillings- og museumsbesøg. Vi har gennem årene stort set besøgt alle de væsentligste udstillingssteder i Danmark og nærmeste større udenlandske byer (nogle i flere omgange). 

Hvis vi ikke kan supplere museumsbesøgene med andre relevante fælles oplevelser end café- og restaurantbesøg, rummer tilbuddet jo ikke meget mere end det, som man lige så godt selv kan opsøge, når tidspunktet passer.


Usikkerheden, om vi fremover er i stand til at arrangere relevante tilbud med tilstrækkelig deltagelse, gør det vanskeligt at lave planlægning og bindende aftaler - lige som det tager noget af gejsten, hvis tilslutningen alt for ofte er på “smertegrænsen”.

Afslutningsvis vil jeg gerne give udtryk for, at jeg altid har haft stor glæde af at deltage i tilrettelægningen af kunstforeningens aktiviteter. Der har været mange gode og fornøjelige stunder til vores møder og på vores udflugter. Ud over at byde på berigende kunstoplevelser har disse også generelt været præget af et rigtig hyggeligt og muntert samvær. Det er i høj grad noget, jeg har værdsat, men det rangerer måske lidt på linje med min vished om, at der altid har været godt vejr på foreningens udflugter. Af den grund er jeg næppe den rette til at vurdere, om tingene kunne være grebet anderledes an.  

Men uanset hvad, håber jeg, at I også fremover vil tænke på Kunstforeningen Progres, som et vellykket projekt, der på udmærket vis tjente sit formål, mens tiden var til det.  Med venlig hilsen


Jørgen