Kunstforeningen Progres

Meld dig ind og få nye spændende kunstoplevelser

Det er nemt at tegne medlemskab

Hvis man ikke har MobilePay, kan betaling ske til galleriets bankkonto i Nordea: 1944 - 8967904415. Efterfølgende vil beløbet blive flyttet til kunstforeningens  MobilePay Box . - Husk altid at opgive navn . Samtidig meddeles navn og adresse skriftligt, gerne via e-mail eller nedenstående kontaktskema.

Som medlem optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål, og som erlægger det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Det kan ske ved direkte indbetaling af kontingent 

på kunstforeningens 

MobilePay Box med koden: 4051FN

Foto: Fra tur til Berlin, d. 24.-27. okt. 2013. Berlinische Galerie

Vi har to slags medlemskaber i foreningen: Fuldt medlemskab og Supplerende medlemskab.

Ved supplerende medlemskab forstås et medlemskab tilknyttet en person med fuldt medlemskab. (Det kan f.eks. være en ægtefælle, en samlever, et barn eller en god bekendt, der bliver supplerende medlem.)

Med et supplerende medlemskab opnår man næsten det samme som ved fuldt medlemskab, herunder stemmeret i forbindelse med generalforsamlinger og valgbarhed til foreningens bestyrelse. Dog kan en person med supplerende medlemskab ikke deltage i den årlige lodtrækning af kunst købt for foreningens midler, lige som vedkommende heller ikke kan få andel i foreningens midler ved en eventuel opløsning af denne (jvf. foreningens vedtægter § 6).

Kontingentets størrelse 2022 – 2023

Fuldt medlemskab:                       350 kr.

Supplerende medlemskab:             150 kr.

Der betales for ét år ad gangen. Medlemsårets varighed er fra 1. april - 31. marts.

Følgende kontaktskema kan anvendes ved indmelding. (Hvis der samtidig indmeldes en person med supplerende medlemskab, bedes vedkommendes navn, adresse, tlf.-nr. samt mail-adresse oplyst i feltet "Skriv din besked her".) 

Skriv din besked her. Udfyld formularen: