Kunstforeningen Progres

Foredrag og møder

Foreningen afholder hvert år to obligatoriske medlemsmøder i Horsens. Medens generalforsamlingen (og den årlig lodtrækning af indkøbte kunstværker) i marts måned kun er forbeholdt medlemmer, er mødet i december også åbent for deltagelse af gæster. Ved begge møder bydes bl.a. på foredrag eller andet kunstrelateret indslag.

Aftenen indledtes med et FOREDRAG af billedkunstneren JAN SKOVGÅRD.

2022

 

Torsdag den 1. december 2022, kl. 19-21

Kunst, gløgg og klejner

HORSENS BIBLIOTEK (i foredragssalen), Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Programmet bød traditionen tro på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffekranse, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk lavet af en af galleriets kunstnere.

I begyndelsen af efteråret viste galleriet en omfattende udstilling “RE-flower 2” med Jans nyeste værker - betagende digitale kompositioner, hvor alskens plantefragmenter motivisk bygges op i “nye” abstrakte konstellationer. Værkerne spejler kunstnerens egen fortsatte fysiske og mentale kamp for at revitalisere sit liv oven på en yderst selvdestruktiv og invaliderende hændelse i 2004.

Magnus Løfgren: ”Klint, Endelave”, 1997, akvarel, 26,5 x 38 cm. - Doneret af kunstneren.

 Torsdag den 24. marts 2022, kl. 19.00 - 21.00 

Generalforsamling og udlodning af kunst

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

På grund af restriktionerne under den langvarige coronapandemi var det desværre ikke muligt at afholde foreningens generalforsamling i 2021 som planlagt. Derfor besluttede bestyrelsen, at den skulle afvikles sammen med generalforsamling for 2022.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

I direkte forlængelse af generalforsamlingen foretog vi den årlige LODTRÆKNING OM INDKØBTE OG DONEREDE VÆRKER af galleriets kunstnere. Da der ikke foregik en udlodning i 2021, var der denne gang ekstra mange kunstværker og dermed ekstra gode chancer for at erhverve et af disse. De udloddede værker kan ses på her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2022

2021

 Torsdag den 2. december 2021, kl. 19.00 - 21.00 

KUNST, GLØGG og KLEJNER

 HORSENS BIBLIOTEK (i foredragssalen), Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Programmet bød traditionen tro på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffekranse, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk lavet af en af galleriets kunstnere.

Aftenen indledtes med et FOREDRAG OM KUNST I BYRUMMET, nærmere bestemt GAVLMALERIER OG STREET-ART I HORSENS.

Aftenens foredragsholder var Ingvard Nørgaard. Han er formand for Folkeoplysningsrådet i Horsens og har i næsten 30 år arbejdet som fritidskonsulent i kommunen. Mange vil kende ham som turleder i Dansk Vandrelaugs Horsensafdeling, i hvis regi han har guidet på et utal af vandreture i Horsens midtby og omegn. En del byvandringer har været gennemført med et særlig fokus på kunstværkerne i det lokale byrum. Ingvard Nørgaard fortalte på mødet om de mange (over 30) vægmalerier, som i dag kan opleves i Horsens bymidte.

2020

Külli Suitso fortæller om sin kunst.

Torsdag den 24. september 2020, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

   Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Mødet var oprindelig planlagt til den 26. marts 2020, men måtte desværre aflyses p.gr. af den stadig verserende corona-pandemi.

Aftenen indledtes med et FOREDRAG af den estiskfødte billedkunstner KÜLLI SUITSO. Hun har udstillet i Galleri Progres siden 2017, er medlem af kunstnersammenslutningen "Den Fynske Forårsudstilling" og underviser bl.a. på Århus Kunstakademi. Med udgangspunkt i egne værker fortalte Külli om nogle af de tekniske og indholdsmæssige overvejelser, hun gør sig - både når hun maler, og når hun som underviser forsøger at formidle sine kunstneriske erfaringer.

Efter foredraget blev generalforsamlingen afholdt i henhold til foreningens vedtægter. I direkte forlængelse heraf foretog vi den årlige LODTRÆKNING OM INDKØBTE VÆRKER af galleriets kunstnere. Disse værker kan ses under sidemenuen Lodtrækning 2020.

2019

Torsdag den 5. december 2019, kl. 19 - 21

 En aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER

41 kunstinteresserede personer deltog i en hyggelig aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens. Her bød programmet traditionen tro på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffekranse, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk lavet af en af galleriets kunstnere + to Albert Bertelsen-tryk, doneret af aftenens foredragsholder.

Det informative kunstindslag var et FOREDRAG MED TIDL. FORMAND FOR VEJLE KUNSTFORENING, LEIF CARLSEN, der fortalte om oplevelser og erfaringer fra sine mange år i foreningens bestyrelse.

Aftenens foredragsholder Leif Carlsen, Vejle Vindmølle (som nu er fast udstillingssted for Vejle Kunstforenings 8 årlige udstillinger) og Albert Bertelsens maleri af perserkatten Goya, der i mange år har været publikums absolutte yndlingsbillede på Vejle Kunstmuseum.

Steffan Herrik

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

Før afholdelsen af den årlige generalforsamling indledtes aftenen med et foredrag af billedkunstneren, STEFFAN HERRIK. Han vil af mange af foreningens medlemmer være kendt for bl.a. sine mange udstillinger i Galleri Progres. Aftenens foredrag kaldte han "Billedforstyrrelser - fra mit indre univers". 

Steffan er en rutineret foredragsholder, der ved siden af sin egen omfangsrige produktion af grafiske og skulpturelle værker, har fungeret som censor ved et stort antal censurerede kunstudstillinger. Hans kendskab til moderne dansk billedkunst er omfattende og karakteriseret ved en saglig kritisk sans i forhold til værkernes æstetiske og  billedtekniske kvaliteter.

Aftenens foredrag var også tænkt som et oplæg forud for foreningens atelierbesøg hos Steffan Herrik, søndag den 12. maj 2019.

2018

Torsdag den 13. december 2018

KUNST, GLØGG, KLEJNER - og nu også KAFFEKRANSE


Decembermødet afholdtes kl. 19.00 - 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal), hvor programmet traditionen tro bød på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk med relation til aftenens kunstindslag.

Det informative kunstindslag var i år et FOREDRAG MED FORMANDEN FOR STENTRYKKERKLUBBEN I HORSENS, DIETGER MARTUS, der fortalte de 40 fremmødte om klubben og om den litografiske fremstilling af billedkunst. Nogle af Dietger Martus’ egne litografiske værker kunne samtidig opleves i mødelokalet.

Dietger Martus i gang med at slibe en litografisk sten i værkstedet på Industrimuseet

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2018

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

Aftenens foredrag var en orientering om den kunstneriske linie i Galleri Progres v/galleriejer Jørgen Blach Jensen: Hvori består den og hvad er bestemmende for dens indhold og udvikling?  - Orienteringen blev suppleret med eksempler på den kunst, som vægtes i galleriet.

2017

Torsdag den 7. december 2017, kl. 19 - 21

En aften med kunst, gløgg og klejner

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)


39 deltagere fik fornøjelse af følgende program: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk (lavet af aftenens foredragsholder).

Det informative kunstindslag var denne gang et FOREDRAG AF BILLEDKUNSTNEREN JENS CHR. JENSEN, der i oktober udstillede nogle af sine nyeste værker i Galleri Progres. Jens Chr. Jensen fortalte om tilblivelsen af sine værker, herunder de store landart- og installationsprojekter, som han gennem en længere årrække har eksperimenteret med, såvel indenlands som udenlands. - Som et supplement til foredraget kunne nogle af kunstnerens mindre skulpturer og assemblager besigtiges i mødelokalet.

Jens Chr. Jensen: Cirkel-installation af halm, Lolland, sommeren 2005

Læs evt. mere om Jens Chr. Jensen på hjemmesiden www.galleriprogres.dk under sidemenuen “Kunst i galleriet”.

Torsdag den 16. marts 2017

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

STIG JOSEFSEN, daglig leder af kunstskolen for voksne udviklingshæmmede "Snurretoppen" i Horsens, fortalte meget informativt og levende om skolen og fænomenet outsiderkunst.

 kl. 20.00 – 21.30

Generalforsamling og årlig lodtrækning

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2017.

kl. 19 - 20

Foredrag om "Outsiderkunst"

2016

Vibeke Rønsbo fotæller om nogle af sine mange kunstprojekter.

 Torsdag den 1. December 2016

En aften med kunst, gløgg og klejner

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

Det traditionsrige decembermøde var særdeles velbesøgt. 30 deltagere havde fornøjelsen af et program, der bød på: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk af aftenens foredragsholder, der var billedkunstneren Vibeke Nørgaaard Rønsbo.

Vibeke havde sin første udstilling i Galleri Progres i september 2016.

Lodtrækning om en af Vibekes små bronzeskulpturer

Vedr. UDLODNING AF INDKØBTE KUNSTVÆRKER: Alle årets gevinster (der er gengivet under sidemenuen "Lodtrækning 2016") tilfaldt fremmødte medlemmer.

 

Generalforsamling, foredrag og årlig lodtrækning

Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00 – 21.00

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal). 

 

Bent Riis

Kunstneren bag et par af de udloddede gevinster var den lokale fotokunstner, skribent og FOREDRAGSHOLDER BENT RIIS. Inden aftenens udlodning fortalte han om nogle “glemte”, men meget markante kunstnerprofiler, der på forskellig vis  gjorde sig gældende i henholdsvis 1960-ernes og 1980-ernes kulturliv i Horsens. Det skete bl.a. under overskriften “En original kom til Horsens” - en beretning om billedkunstneren og galleristen Karl Aage Nielsen (1932-96), der i foråret 1962 rullede ind i Horsens med sin kuffert for et par timers ophold. Han og hans kuffert blev i seks år! - En anden markant profil var billedkunstneren Lars Thonning (1949-96), hvis superrealistiske billeder gjorde ham til en “lovende kunstner”, hvis korte karriere i 80-erne og 90-erne afrundedes med en stor mindeudstilling på Horsens Kunstmuseum i 1997. 

2015

Søren fortæller om nogle af værkerne i sin samling.

Torsdag den 10. December 2015

En aften med kunst, gløgg og klejner 

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

 - Aftenens kunstindslag er et foredrag af SØREN BENNICHE om “GLÆDEN VED AT SAMLE PÅ KUNST”

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00

Generalforsamling og årlig lodtrækning

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2015

Program: 

2014

Foredrag: “De unge vilde” - kunsthistoriker BENTE HAMMERSHØY, der af mange vil være kendt for sin indsigtsfulde formidling om nyere dansk kunst - bl.a. på Horsens Kunstmuseum.

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

  1. Torsdag den 11. december 2014

En aften med kunst, gløgg og klejner

 kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal).

Program: 

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens

Dagsorden i henhold til vedtægterne.


Samme aften afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamling og lodtrækning. Fotos af af indkøbte værker kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2014

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 19.00

Generalforsamling og årlig lodtrækning

2013

- Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 
- Mulighed for at købe god original kunst i gavevenlige størrelser og til rimelige priser med medlemsrabat. 
- Lodtrækning om et af Lars Svanholms værker

(Mødet var oprindelig programsat til den 5. december, men måtte aflyses og flyttes på grund af den orkanlignende storm, der hærgede landet den pågældende dato.)

Torsdag den 12. december

En aften med kunst, gløgg og klejner

Kl. 19.00 - 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens

Program:                                                                                                    Foredrag af billedkunstner LARS SVANHOLM, der af mange også vil være kendt som en seriøs og indsigtsfuld kunstanmelder - bl.a. i Kunstavisen. Han vil fortælle lidt om sine egne arbejder og ajourføre os med nogle personlige betragtninger, om hvad der aktuelt rører sig på både den lille og den store kunstscene...