Kunstforeningen Progres

Nyt i Kunstforeningen Progres

Vigtige datoer i foråret 2023

Franciska Clausen: "Piberne", 1929

Tirsdag den 14. februar 2023 - Aftenbesøg på kunstmuseet ARoS i Århus.

Museet havde tre imponerende særudstillinger på programmet den pågældende dato: 1. “FRANCISKA CLAUSEN - HELE BILLEDET” + 2. “CHIHARU SHIOTA - INVISIBLE LINE” + 3. "CINDY SHERMAN - TAPESTRIES”

Mere information om aftenbesøget under side-menuen "1-dags-ture 2020-23"
Torsdag den 23. marts 2023 - GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling afholdtes kl. 19 - 21 på Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens. Galleriets ejer havde forud fremsat forslag om kunstforeningens opløsning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. - Effektuering forudsætter dog godkendelse på en efterfølgende generalforsamling.


I direkte forlængelse af generalforsamlingen blev der foretaget en LODTRÆKNING OM INDKØBTE VÆRKER af galleriets kunstnere. - Disse kan ses under sidemenuen "Lodtrækning 2023"


Torsdag den 13. april 2023 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Eneste punkt på dagsordenen: Endelig vedtagelse af forslaget om foreningens opløsning. (Begrundelsen for forslaget findes under sidemenuen "Om kunstforeningen".


Forår i Galleri Progres

Kik forbi og se mange nye værker fra nogle af galleriets faste kunstnere. Læs om disse på galleriets hjemmeside www.galleriprogres.dk